T.C.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Eğitimde İşbirliği Protokolü
 
 
 
PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU
 
Eğitim Öğretim Komisyonu
 
 
 
Toplantı Tarihi:16 Nisan 2013                                                                                                       Toplantı  Sayısı:01
 
 
 
              Eğitim Öğretim Komisyonumuz, 16 Nisan 2013,Salı  günü saat 14:00’da protokol maddelerini görüşmek ve  Yönetim Kuruluna rapor hazırlamak üzere üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla toplandı.
 
KARAR NO 01: Eğitim Öğretim Komisyonunun düzenli yürütülebilmesi için komisyon başkanı seçilmesi görüşüldü ve Prof. Dr.Yaşar ŞENLER’ in başkanlık yapmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 02: Hazırlık ve yetiştirme kursları, etütler ve ders dışı destek hizmetleri alanında yapılabilirlikler görüşüldü ve 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı içerisinde lise öğrencilerine çeşitli kurslar açılması ile ilgili hazırlık yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 03: Zümre toplantılarının etkili kılınabilmesi görüşüldü, Akademik zümre danışmanları ve zümre başkanlarının bir araya getirilmesinin sağlanması ve zümrelerin Milli Eğitim ve Namık Kemal Üniversitesi’ndeki paydaşlarının Mehmet BORAN ve Prof. Dr. Yaşar ŞENLER tarafından belirlenmesine, zümre mensubu öğretmenlerin ve akademisyenlerin konular belirleyerek konferanslar düzenlemesi ve  belirli aralıklarda zümre toplantılarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 04: Üniversite adayı Öğrenci programı görüşüldü, Üniversite tarafından ortaöğretim kurumlarının 11. Ve 12. Sınıf öğrencilerine “Üniversite adayı öğrenci kimliği” hazırlanarak okul müdürlüklerine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 05: Öğretmen ve Öğretim üyesi/ görevlisi hareketliliği görüşüldü, işbirliği çerçevesinde eğitim öğretimin niteliğini geliştirmeye dönük uygun olan branş ve alanlarda zümre danışmanı olarak görev yapan akademisyen ve okul zümre başkanlarının bir araya gelmelerinin ve istek doğrultusunda  derslere dinleyici olarak katılımlarının sağlanabilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
 KARAR NO 06: Meslek ve Teknik Liselerle Mühendislik Fakülteleri ve Meslek Yüksek Okullarının işbirliği görüşüldü; sanayiye vasıflı ve ara eleman yetiştirmek amacıyla daha iyi eğitim desteği için Lise ve Üniversiteye ait teknik alet ve edevatların ortak olarak kullanılabilirliğine oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
                                                                  Prof. Dr. Yaşar ŞENLER
 
 
Doç. Dr. Ümit GEÇGEL            Yrd. Doç. Dr. İrfan ATALAY        Yrd. Doç.Dr. Levent COŞKUNTUNA 
 
 
Üzeyir SOYSEV                                    Engin CAN                                                 Fuat Asım ARVAS
 
 
Suat DURMAZ                                      Gürsan ÇİL                                                 Kahraman ÖZMEN
 
 
Bayram AKBULUT                               Vedat ENNİ                                               Gül DALKOPARAN 
 
 
T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Eğitimde İşbirliği Protokolü
 
 
 
PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU
Eğitim Yönetim Komisyonu
 
Toplantı Tarihi:17 Nisan 2013                                                                                                        Toplantı  Sayısı:01
 
 
 
              Eğitim Öğretim Komisyonumuz, 17 Nisan 2013 ,Çarşamba  günü saat 14:00’da protokol maddelerini görüşmek ve  Yönetim Kuruluna rapor hazırlamak üzere üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla toplandı.
 
KARAR NO 01: Eğitim Yönetim Komisyonunun düzenli yürütülebilmesi için komisyon başkanı seçilmesi görüşüldü ve Yrd. Doç. Dr. İrfan ATALAY’ in başkanlık yapmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 02: Kısa süreli eğitimler görüşülerek, Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılarak ihtiyaç duyulan konularda eğitim vermek üzere  Namık Kemal Üniversitesi’nden uzman talep edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
KARAR NO 03: Uzun süreli (dereceye yönelik) eğitimler görüşülerek; Namık Kemal Üniversitesi tarafından üniversite bünyesinde açılan/ açılacak olan Yüksek Lisans eğitimlerinin alanlarının ve ücretlerinin Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
KARAR NO 04: Namık Kemal Üniversitesi NAKSEM bünyesinde açılan/ açılacak olan kurslar ve bu kursların şartları konusunda Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 05: Namık Kemal Üniversitesi tarafından düzenlenen kongre,panel,konferans ve benzeri çalışmalar konusunda Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilerek istekli öğretmenlerin bu etkinliklere katılımlarının sağlanması , Öğretmenler tarafından hazırlanacak olan bilimsel nitelikli makalelerin Üniversitemiz tarafından çıkarılan dergilerde yayınlanması için çalışma yapılmasına, yayınlanan dergilerin birer nüshalarının Ortaöğretim kurumlarına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 06: Namık Kemal Üniversitesi Proje ofisi tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü personeline proje hazırlama konusunda eğitim çalışması yapılmasına karar verilmiştir.
 
 
KARAR NO 07:  Yüksek Lisans ve Doktora proje, tez çalışmalarının Tekirdağ ilinin sorunlarının çözümüne yönelik düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
KARAR NO 08: Namık Kemal Üniversitesi veritabanı ve kütüphanenin Milli Eğitim Personelinin kullanımına açılması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire başkanlığınca çalışma yapılmasına, şahsi başvurularda kimlikleri ile gelmeleri durumunda kütüphaneden faydalandırılmalarına ayrıca İl genelindeki okullara veri tabanından yararlanabilmeleri için şifre verilebilirliğinin araştırılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 09: Protokol kapsamında yapılan çalışmaların Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi web sayfaları üzerinden yayınlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. İrfan ATALAY
 
 
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Üstün GEĞİK                  Doç. Dr. Ümit GEÇGEL        Yrd. Doç. Dr. Levent COŞKUNTUNA
 
 
Süleyman KARAGÖZ                Halil TANRIVERDİ           Hatice ÇINAR              Erhan BİLSEL
 
 
Kahraman ÖZMEN                 Bayram AKBULUT               Vedat ENNİ              Gül DALKOPARAN
 
 
 
 
T.C.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Eğitimde İşbirliği Protokolü
 
 
 
PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU
 
Ders Dışı Etkinlikler Komisyonu
 
Toplantı Tarihi:18 Nisan 2013                                                                                                      Toplantı  Sayısı:01
 
 
 
              Eğitim Öğretim Komisyonumuz, 18 Nisan 2013 ,Perşembe  günü saat 14:00’da protokol maddelerini görüşmek ve  Yönetim Kuruluna rapor hazırlamak üzere üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla toplandı.
 
KARAR NO 01: Ders Dışı Etkinlikler Komisyonunun düzenli yürütülebilmesi için komisyon başkanı seçilmesi görüşüldü ve Yrd. Doç. Dr. İrfan ATALAY’ in başkanlık yapmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 02: Sanatsal ve Sportif kurs ve etkinlikler görüşülerek, Üniversitemizdeki mevcut öğrenci toplulukları ve liselerde bulunan öğrenci kulüplerinin işbirliği yaparak ortak projeler üretebilmelerinin sağlamasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 03: Okul kulübü Üniversite öğrenci toplulukları işbirliği görüşülerek, sanatsal ve spor komisyonlarının zümre başkanlarının ilgili alanlarda ki  Üniversite temsilcileriyle bir araya gelerek yıl içinde neler yapılabileceklerinin belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
KARAR NO 04: Tüm çalışmaların sahnelenmesi görüşülerek, Üniversitemiz Bahar Şenlikleri sırasında Milli Eğitime bağlı okullardan gelebilecek öğrencilerin stant açma ve diğer etkinliklere katılabilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
Yrd. Doç. Dr. İrfan ATALAY
 
 
Prof. Dr. Yaşar ŞENLER              Doç. Dr. Ümit GEÇGEL          Yrd. Doç. Dr. Levent COŞKUNTUNA
 
 
Mümin KASAP         Süleyman KARAGÖZ         Hasan DEMİR         Ayşe Akgül DÖNDER
 
 
Ahmet COŞAN             Hüseyin AKTAŞ           Zeynep SERDAR         Kemal ERMANTAŞ
 
 
 Aydın UĞUR         Bayram AKBULUT
 
 
 
 
T.C.
 
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
 
Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 
Eğitimde İşbirliği Protokolü
 
 
PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU
Sağlık, Beslenme, Veli Destek  Komisyonu
 
Toplantı Tarihi:19 Nisan 2013                                                                                                             Toplantı  Sayısı:01
 
 
 
Sağlık, Beslenme, Veli Destek Komisyonumuz, 19 Nisan 2013, Cuma günü saat 14:00’da protokol maddelerini görüşmek ve  Yönetim Kuruluna rapor hazırlamak üzere üyelerimizin çoğunluğunun katılımıyla toplandı.
 
KARAR NO 01: Sağlık, Beslenme, Veli Destek Komisyonunun düzenli yürütülebilmesi için komisyon başkanı seçilmesi görüşüldü ve Doç. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN’ in başkanlık yapmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 02: Sağlık taramaları görüşüldü , 2013-2014 Eğitim Öğretim dönemi il genelinde dezavantajlı gruplar tespit edilerek İlköğretim 1. Sınıflardan başlayarak sağlık taramalarının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 03: Sağlık Eğitimleri görüşüldü, buna bağlı olarak Obezite, Hijyen kuralları, Bulaşıcı hastalıklar,Zararlı madde alışkanlıkları, Beslenme alışkanlıkları ve psikolojik destek ile ilgili bilgilendirici el kitapçıklarının Üniversitemiz bünyesinde bastırılarak Milli Eğitim deki öğrencilere dağıtılmasını sağlamaya ve beslenme Zaralı alışkanlıklar konularında eğitici seminerler ve tanıtıcı filimler yoluyla bilgi akışının sağlanmasına oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 04: Beslenme yardımı görüşüldü, ekonomik düzeyi düşük stratejik bölgeler tespit edilerek öğrencilere yönelik yemek yardım desteğinin sağlanması konusunun araştırılması ve taramalar sonunda beslenme bozukluğundan kaynaklanan hastalıklara karşı çözüm önerilerinin üretilmesine oy birliği ile karar verildi.
 
KARAR NO 05: Meslek edindirme kursları görüşüldü, velilere yönelik meslek edindirme kursları hakkında İŞKUR, Milli Eğitim ve Üniversitemizin işbirliği ile bölgemizdeki ihtiyaç alanları tespit edilerek eksiği bulunan meslek kurslarının düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.
 
 
 
Doç. Dr. Erdoğan GÜLTEKİN
 
 
Yrd. Doç. Dr. Birol TOPÇU                  Doç Dr. Ümit GEÇGEL               Yrd. Doç. Dr. Levent COŞKUNTUNA
 
 
Yrd. Doç. Dr. İrfan ATALAY         Üzeyir SOYSEV                   Nuray ÇİZO                     Şenol ELİAÇIK
 
 
Fikret SEYHAN                                 Önder ATİK                       Uğur KÜSER               Semra ÖZTARACI
 
 
Aydın UĞUR                                   Memduha ATMACA              Ayfer YIKMIŞ